Kajak lądowy
mobil

Kajak Lądowy umożliwia poruszanie się po krajobrazie mentalnym, gdzie lądy utożsamione zostają ze środowiskiem rozumu, a wody z terytorium przynależnym szaleństwu.

Punktem wyjścia dla pracy jest problem prowadzenia ze dystansowanej pozycji rozumu rozważań o szaleństwie, rozumianym jako zachowanie lub sposób myślenia wykraczający poza ramy tego, co uważamy za normalne. Kajak Lądowy ustanawiam symbolem poronionego sporu o dominację jednej ze stron bezsensownego konfliktu.