nasze plemię
instalacja interaktywna, ilustracje

Realizację stanowi cykl stubtelnie animowanych ilustracji, obrazujących intymne relacje wewnątrz mikro-grupy społecznej. W ich ekspozycji, postanowiłam odwołać się do tradycyjnej teki graficznej, oprawiając ekran urządzenia (na którym odbiorca, za pomocą dotyku, może poruszać się pomiędzy elementami cyklu) w drewnianą ramkę z klapką.